کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوالات شما

شما همراهان تک سامان میتوانید سوالات خود را در فرم زیر بنویسید. همکاران ما در اولین فرصت با شما ارتباط میگیرند.

فــرم ارسال سوال

سوالات پاسخ داده شده کاربران

1. چقد روز جلوتر باید سفارش بدیم که بار به دستمون برسه؟
FAQ 1

بعد از 48 ساعت از سفارش و تسویه مالی، بار برای شمال ارسال می گردد.

FAQ 1

بار به هر مدلی که شما بخواهید، به وسیله کامیونت در روز و به وسیله کامیون تک محور، جفت محور و تریلی در شب تحویل داده می شود.

FAQ 1

بار به وسیله کامیونت ها از ساعت 11 تا 19 و ماشین های سنگین از ساعت 23:30 به بعد بر حسب مقررات راهنمایی و رانندگی و محدودیت های تردد ارسال می گردد.

FAQ 1

مجموعه تک سامان هور آماده ارسال بار بصورت روزانه از شنبه تا پنج شنبه می باشد.

از این رو با توجه به حجم سفارشات و برنامه از پیش تعیین شده، میتوانیم میزان بار سفارشی شما را تحویل دهیم.

FAQ 1

بله، عطف به تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصولات ما می‌تواند الزامات مبحث 19 تأمین کند.

FAQ 1

بله، این مورد به عنوان یکی الزامات است و شرکت تک سامان هور بعد از دیوارچینی برای تمام پروژه هایش تاییدیه صادر و اهدا می نماید.