دستورالعمل تحویل کالا

  1. خانه
  2. دستورالعمل تحویل کالا

محصولات بلوک سبک به دو شیوه اصلی می تواند به مشتری تحویل شود که در خصوص هر کدام به اختصار توضیحات لازم داده می‌شود .

تحویل بلوک به صورت فله

در این روش بلوک های پالت شده تولیدی در کارخانه بوسیله لیفتراک درکامیون قرارداده میشوند و کارگران آموزش دیده  واحد بارگیری ، بلوکها را از روی پالتها برداشته و به صورت منظم داخل کامیون می چینند . این چیدمان درردیفهای منظم صورت می گیرد  که بایستی در محل مصرف نیز کارگران تخلیه  با احتیاط و توجه به شرایط زیر آنها را تخلیه نمایند .

– تخلیه بلوک ها بایستی بدون عجله و پرت‌کردن صورت گیرد چون ممکن است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده لبه های بلوک دچار لب پریدگی گردد .

– برای محل تخلیه بلوک ها یک سطح صاف و غیر شیبدار در نظر گرفته شود.

– چیدمان بلوک ها بر روی زمین به صورت مرتب و منظم انجام شود و از دپو غیرمنظم آنان خودداری شود همچنین تخلیه  به نحوی صورت گیرد که سطح باز بلوکها روبه بالا باشد .

توجه : تحت هیچ شرایطی بلوکها به صورت کمپرس کردن تخلیه نشود چرا که با توجه به ماهیت غیر باربر بودن محصولات در این حالت پرت محصولات  بسیار زیاد خواهد بود.

تحویل بلوک به صورت پالت وبسته بندی

در این روش بلوکها روی پالت های چوبی و با بسته بندی تسمه یا شرینک و یا در برخی موارد هر دو به مشتری تحویل می‌شود . در این روش لازم است موارد زیر به هنگام تخلیه پالت مد نظر قرار گیرد.

تخلیه پالتها به صورت تک تک انجام گیرد و از جابجایی بیش از یک پالت به صورت همزمان اکیداً خودداری شود. به منظور تخلیه پالت از دو تسمه ۶ متری کنفی استفاده شود و در محل تماس تسمه ها با لایه بالایی بلوکها به منظور توزیع نیروی وارده حتماً از یک قطعه چهار تراش چوبی به طول یک متر و یا وسیله مشابه بین تسمه و لایه بالایی بلوک استفاده شود. استفاده از قطعه با سطح چهار تراش یا موارد مشابه سبب می‌شود نیرویی که هنگام بلند کردن پالت از طریق تسمه ها به  دیواره رگ بالایی پالت وارد می‌شود به طورمنظم در سطح توزیع شده و بلوک دچار آسیب نشود.

هرگونه آسیب وارده به بلوکها سبب سست شدن چیدمان پالت ها شده و به هنگام جابجایی به طبقات خطر ریزش بلوک ها را به شدت افزایش می دهد.

حداکثر دو پالت در محل تخلیه روی هم چیده شود و از چیدمان بیش از ۲ پالت روی هم خودداری گردد.

برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به پیج اینستاگرام مراجعه کنید.

enemad-logo