در ایران استفاده از محصولی که امروزه به نام بلوک سبک از آن یاد می شود به حدود سال‌های ۱۳۶۰ برمیگردد. با کشف معادن پوکه طبیعی در محدوده قروه کردستان و بستان آباد تبریز ابتدا از این محصولات جهت کف سازی و پر کردن فضاهای غیر باربر در ساختمانها استفاده میشد ولی کم کم پس از این که کاربرد آن به عنوان ماده اولیه بلوک سبک ساختمانی شناخته شد مزایای بیشتری به دست آمد . جایگزین کردن محصولات دانه سبک طبیعی به جای ماسه سبب گردید وزن بلوک تولید شده به حدود ۶۰ درصد وزن اولیه تقلیل یابد و این موضوع توانست پیشرفت بزرگی در حوزه سبک سازی ساختمانها تلقی شود . در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی انواع بلوک سبک از این دو نوع ماده اولیه به منظور تولید محصولات خود استفاده می کنند .

فهرست
×