در ایران استفاده از محصولی که امروزه به نام بلوک سبک از آن یاد می شود به سال‌های ۱۳۶۰ برمیگردد.  کشف معادن پوکه معدنی  در محدوده قروه کردستان و بستان آباد تبریز سبب شد از این محصولات مصارف زیر استخراج شود . کف سازی ،  پر کردن فضاهای غیر باربر در ساختمانها و تولید بلوکهای سبک کاربردهای آن می باشند .  منتها کم کم پس از این که کاربرد آن به عنوان ماده اولیه بلوک سبک ساختمانی شناخته شد مزایای بیشتری به دست آمد . جایگزین کردن محصولات دانه سبک طبیعی به جای ماسه سبب گردید وزن بلوک تولید شده به حدود ۶۰ درصد وزن اولیه تقلیل یابد.  این موضوع توانست پیشرفت بزرگی در حوزه سبک سازی ساختمانها تلقی شود .

در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی انواع بلوک سبک از این دو نوع ماده اولیه برای تولید  استفاده می کنند . این مواد اولیه دارای ذخایر خوبی در غرب و شمال غربی کشور هستند. ذخایر شمال غربی در محدوده بستان آباد تبریز قراردارند. ذخایر غربی در منطقه قروه کردستان واقع شده اند.

enemad-logo