مشخصات فنی

  1. خانه
  2. مشخصات فنی
بلوک های ویژه چند جداره ردیف نوع محصول مشخصات بار پالت بسته بندی مشخصات بار فله
وزن هر قالب بلوک (Kg) تعداد بلوک در هر پالت(قالب) وزن هر پالت (kg) ظرفیت تریلر (قالب) ظرفیت کامیونت ظرفیت انواع کامیون  ( قالب )
۱ بلوک های ۲۰*۱۹*۴۹چهار جداره ۱۳.۹ ۸۴ ۱,۱۶۸ ۱۵۱۲ ۳۰۰ ۷۰۰-۱۰۰۰
۲ بلوک ۲۰*۱۷/۵*۴۹ سه جداره ۱۲.۸ ۹۸ ۱,۰۷۵ ۱۷۶۴ ۳۵۰ ۸۵۰-۱۱۰۰
۳ بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ سه جداره ۱۱.۲ ۱۱۲ ۹۴۱ ۲۰۱۶ ۴۰۰ ۹۰۰-۱۲۰۰
۴ بلوک ۲۰*۱۲*۴۹ سه جداره ۹.۹ ۱۲۰ ۸۳۲ ۲۱۶۰ ۴۵۰ ۹۵۰-۱۲۵۰
۵ بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ سه جداره ۷.۲ ۲۱۰ ۶۰۵ ۳۲۴۰ ۵۵۰ ۱۳۰۰-۲۰۰۰
دو جداره ۶ بلوک ۲۰*۱۹*۴۹ دو جداره ۱۲.۴ ۸۴ ۱,۰۴۲ ۱۵۱۲ ۳۵۰ ۸۰۰-۱۱۰۰
۷ بلوک ۲۰*۱۴/۵*۴۹ دو جداره ۹.۹ ۱۱۲ ۸۳۲ ۲۰۱۶ ۴۵۰ ۹۵۰-۱۲۵۰
۸ بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ دو جداره ۶.۱ ۲۱۰ ۵۱۲ ۳۷۸۰ ۶۵۰ ۱۴۰۰-۲۰۰۰
بلوک های اکو سه جداره ۹ بلوک ۲۰*۱۵*۵۰سه جداره ۹.۹ ۱۱۲ ۸۳۲ ۲۰۱۶ ۴۰۰ ۹۰۰-۱۳۰۰
دو جداره ۱۰ بلوک ۲۰*۲۰*۵۰ ۱۰.۷ ۸۴ ۸۹۹ ۱۵۱۲ ۴۰۰ ۷۰۰-۱۰۰۰
۱۱ بلوک ۲۰*۲۰*۴۰ ۸.۸ ۱۰۵ ۷۳۹ ۱۸۹۰ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۲۰۰
۱۲ بلوک ۲۰*۱۵*۵۰ ۹.۳ ۱۱۲ ۷۸۱ ۲۰۱۶ ۴۵۰ ۱۰۰۰-۱۳۰۰
۱۳ بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ ۵.۸ ۲۱۰ ۴۸۷ ۳۷۸۰ ۷۰۰ ۱۵۰۰-۲۰۰۰
۵/۵ - (۶ امتیاز)
فهرست