همکاران شرکت

  1. خانه
  2. همکاران شرکت
آقای شهرام جلالی
مدیر عامل

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

دکترای حرفه ای (DBA)  مدیریت تحول دیجیتال از دانشگاه تهران

سوابق کاری از سال ۱۳۷۰

آقای سیدمهدی حسینی
رئیس هیئت مدیره

دارای تحصیلات مهندسی معدن

سوابق کاری از سال ۱۳۷۸

آقای علیرضا قاجار
مدیرفروش

دارای تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۲

خانم رضوانه پوریایی مقدم
مسئول امور اداری و مالی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال  ۱۳۸۸

خانم زهره جوادی
مسئول فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای میلاد بابایی
مسئول کنترل کیفیت

دارای تحصیلات کاردانی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۵

آقای محمد شفیعی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کاردانی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

خانم الهام حقیقی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای محمد حسن جلالیان
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کاردانی

سوابق کاری از سال ۱۳۷۴

مشاوران

آقای علی عباسی
مشاور امور مالی و مالیاتی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

آقای دکتر محی الدین محمدی
مشاور امور حقوقی

دارای تحصیلات دکترای حقوق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۴

آقای دکتر مهرداد انوری
مشاور امور بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات دکترای مدیریت کسب و کار

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای علی عرفانی
مشاور امور تبلیغاتی

دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

فهرست
×