همکاران شرکت

  1. خانه
  2. همکاران شرکت
آقای شهرام جلالی
مدیر عامل

دکترای حرفه ای (DBA)  مدیریت تحول دیجیتال از دانشگاه تهران

سوابق کاری از سال ۱۳۷۰

آقای سیدمهدی حسینی
رئیس هیئت مدیره

دارای تحصیلات مهندسی معدن

سوابق کاری از سال ۱۳۷۸

آقای علیرضا قاجار
مدیرفروش

دارای تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۲

خانم رضوانه پوریایی مقدم
مدیر امور اداری و مالی

دارای تحصیلات کارشناسی ریاضی محض

سوابق کاری از سال  ۱۳۸۸

آقای محمد جواد همتی منفرد
کارشناس فروش سازمانی

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد برق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۶

خانم زهره جوادی
مسئول دایره تحویل

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

خانم منصوره صالحی
مسئول واحد دیجیتال مارکتینگ

دارای تحصیلات کارشناسی IT

سوابق کاری از سال ۱۳۹۳

نفر بعدی شمایید...
مسئول .....

دارای تحصیلات …..

سوابق کاری از سال ……

خانم الهام حقیقی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای محمدرضا آقاجانی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۷۴

خانم آسیه تنهایی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۷

نفر بعدی شمایید...
کارشناس بازاریابی و فروش

مشاوران

آقای علی عباسی
مشاور امور مالی و مالیاتی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

آقای دکتر محی الدین محمدی
مشاور امور حقوقی

دارای تحصیلات فوق دکترای حقوق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۴

آقای علی عرفانی
مشاور امور تبلیغاتی

دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

۴.۲/۵ - (۸ امتیاز)
فهرست