همکاران شرکت

  1. خانه
  2. همکاران شرکت
آقای شهرام جلالی
مدیر عامل

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

دانشجوی DBA  مدیریت تحول دیجیتال در دانشگاه تهران

سوابق کاری از سال ۱۳۷۰

آقای سیدمهدی حسینی
رئیس هیئت مدیره

دارای تحصیلات مهندسی معدن

سوابق کاری از سال ۱۳۷۸

خانم رضوانه پوریایی مقدم
مسئول امور اداری و مالی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۸

آقای علیرضا قاجار
مدیرفروش

دارای تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۲

آقای علی اسکندری
مدیر سیستم ها و روش ها / منابع انسانی

دارای تحصیلات کارشناسی صنایع

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

آقای مجتبی مغانی
مدیر کارخانه

دارای تحصیلات مهندسی صنایع

سوابق کاری از سال ۱۳۹۳

خانم زهره جوادی
مسئول فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای میلاد بابایی
مسئول کنترل کیفیت

دارای تحصیلات کاردانی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۵

آقای علیرضا باقری
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

خانم ملینا باتمانقلیچ
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

خانم آذر غفاری زاده
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد

سوابق کاری از سال ۱۳۹۹

مشاوران

آقای علی عباسی
مشاور امور مالی و مالیاتی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

آقای دکتر محی الدین محمدی
مشاور امور حقوقی

دارای تحصیلات دکترای حقوق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۴

آقای دکتر مهرداد انوری
مشاور امور بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات دکترای مدیریت کسب و کار

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

آقای علی عرفانی
مشاور امور تبلیغاتی

دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

فهرست
×