همکاران شرکت

  1. خانه
  2. همکاران شرکت
332211 12 1
آقای شهرام جلالی
مدیر عامل

دکترای حرفه ای (DBA)  مدیریت تحول دیجیتال از دانشگاه تهران

سوابق کاری از سال ۱۳۷۰

DSC1142
آقای سیدمهدی حسینی
رئیس هیئت مدیره

دارای تحصیلات مهندسی معدن

سوابق کاری از سال ۱۳۷۸

332211 15 2
آقای علیرضا قاجار
مدیرفروش

دارای تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۲

moghaddam aks
خانم رضوانه پوریایی مقدم
مدیر امور اداری و مالی

دارای تحصیلات کارشناسی ریاضی محض

سوابق کاری از سال  ۱۳۸۸

hemmati aks
آقای محمد جواد همتی منفرد
کارشناس فروش سازمانی

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد برق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۶

javadi aks
خانم زهره جوادی
مسئول دایره تحویل

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

imeni
آقای سجاد محمدی
کارشناس فروش شهرستانها

دارای تحصیلات کارشناسی مهندسی معماری

سوابق کاری از سال ۱۳۹۲

imeni
آقای مهرداد رفیعی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد متالورژی

سوابق کاری از سال ۱۳۹۲

imeni
خانم آسیه تنهایی
کارشناس بازاریابی و فروش

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۷

imeni
نفر بعدی شمایید...
کارشناس بازاریابی و فروش

مشاوران

imeni
آقای علی عباسی
مشاور امور مالی و مالیاتی

دارای تحصیلات کارشناسی

سوابق کاری از سال ۱۳۸۵

imeni
آقای دکتر محی الدین محمدی
مشاور امور حقوقی

دارای تحصیلات فوق دکترای حقوق

سوابق کاری از سال ۱۳۹۴

imeni
آقای علی عرفانی
مشاور امور تبلیغاتی

دارای تحصیلات کارشناسی گرافیک

سوابق کاری از سال ۱۳۹۸

enemad-logo