کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه گلشهر زنجان

پروژه گلشهر زنجان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن زنجان
بلوک 20*10*40 سه جداره ویژه
مجموع: 110.000 قالب بلوک
آدرس: زنجان، پاستور (محله گلشهر فاز 6)