کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرآیند فروش

مرحله اول : مشتری

تماس تلفنی یا مراجعه مشتری به شرکت

مرحله دوم: واحد فروش

نیازسنجی اولیه مشتری و ارسال نمونه و کاتالوگ برای مشتری

مرحله سوم : واحد فروش

مشاوره فنی توسط مدیر فروش به مشتری

مرحله چهارم : مشتری

درخواست خرید مشتری و سفارش گذاری مشتری برای محصول

مرحله پنجم : واحد فروش

مذاکره کارشناس فروش مربوطه با مشتری برای دستیابی به توافق فروش و تنظیم قرارداد و صدور پیش فاکتور

مرحله ششم : مشتری

واریز مبلغ خرید محصول توسط مشتری

مرحله هفتم : واحد مالی

تایید واریزی مشتری توسط واحد مالی شرکت جهت هماهنگی ارسال

مرحله هشتم : واحد فروش

ارجاع سفارش به واحد لجستیک مستقر در کارخانه

مرحله نهم: واحد لجستیک

برنامه ریزی؛ بارگیری و ارسال محصول خریداری شده مشتری توسط واحد لجستیک

مرحله دهم : واحد فروش

نظرسنجی میزان رضایت مشتری پیرامون محصول خریداری شده توسط کارشناس فروش