بلوک

نمایش 12 نتیحه

 • 40-10-20 تک سامان

  • Size: 40 x 10 x 20
  • Max. Weight: 5.8 kg
  • wall thickness: 30 mm

  خرید بلوک 20-10-40 تک سامان هور، با توجه به ابعاد طراحی شده ای که دارد بسیار مناسب برای تیغه چینی است . خرید این بلوک سبک برای دیوارهای داخلی ساختمان بسیار پر کاربرد است.

 • 40-10-20 تک سامان اکو

  • Size: 40 x 10 x 20
  • Max. Weight: 5.8 kg
  • wall thickness: 25 mm

  بلوک سبک 20-10-40 تک سامان اکو با ضخامت دیواری مناسب و البته ضخامت گوشت کمتر نسب به بلوک سبک 20-10-40 تک سامان می تواند به عنوان عایق صوتی مناسب برای اجرا در دیوارهای داخلی انواع ساختمان باشد.

 • 49-12-20 سه جداره تک سامان

  • Size: 49 x 12 x 20
  • Max. Weight: 9.2 kg
  • wall thickness: 30 mm

  خرید بلوک سبک تک سامان هور در این ابعاد، مناسب برای تیغه چینی است و با توجه به ساختار سه جداره بودن این بلوک سبک استاندارد ویژگی عایق صوت را به خوبی می توان احساس کرد.

 • 49-14.5-20 تک سامان

  • Size: 49 x 14.5 x 20
  • Max. Weight: 9.5 kg
  • wall thickness: 33 mm

  بلوک سبک استاندارد 20-14.5-49 تک سامان از انواع بلوک متداول جهت استفاده برای دیوارهای پیرامونی به شمار می رود. خرید بلوک سبک با این مشخصات تا حد زیادی نیاز شما برای عایق صوتی و حرارتی را فراهم می کند.

 • 49-14.5-20 سه جداره تک سامان

  • Size: 49 x 14.5 x 20
  • Max. Weight: 10.7 kg
  • wall thickness: 30 mm
 • 49-17.5-20 سه جداره تک سامان

  • Size: 49 x 17.5 x 20
  • Max. Weight: 12 kg
  • wall thickness: 30 mm
 • 49-19-20 تک سامان

  • Size: 40 x 10 x 20
  • Max. Weight: 5.8 kg
  • wall thickness: 25 mm

  خرید بلوک سبک 20-19-49 تک سامان با ضخامت 19 سانتی متر و ضخامت جدار بلوک 35میلی متر از مناسب ترین و متداول ترین انواع بلوک سیمانی برای استفاده در پوسته ی خارجی ساختمان می باشد.

 • 49-19-20 چهارجداره تک سامان

  • Size: 49 x 19 x 20
  • Max. Weight: 12.8 kg
  • wall thickness: 30 mm

  خرید این بلوک سیمانی سبک با ضخامت 19 سانتی متر و خاصیت چهار جداره بودن، می تواند از انواع مناسب بلوک برای استفاده در پوسته خارجی ساختمان باشد و ویژگی عایق حرارتی مناسب شما را ارائه دهد.

 • 50-15-20 تک سامان اکو

  • Size: 50 x 15 x 20
  • Max. Weight: 9.3 kg
  • wall thickness: 25 mm
 • 50-15-20 سه جداره تک سامان اکو

  • Size: 50 x 15 x 20
  • Max. Weight: 10.5 kg
  • wall thickness: 23 mm
 • 50-20-20 تک سامان اکو

  • Size: 50 x 20 x 20
  • Max. Weight: 10.7 kg
  • wall thickness: 25 mm
 • بلوک 20-10-40 سه جداره

  • Size: 40 x 10 x 20
  • Max. Weight: 6.5 kg
  • wall thickness: 27 mm

  خرید بلوک سبک 20-10-40 سه جداره از لحاظ مشخصات فنی شبیه به دو محصول بلوک استاندارد تک سامان با همین ابعاد می باشد با این تفاوت که خاصیت سه جداره بودن این بلوک سبک می تواند ویژگی بهتری در عایق صوت و حرارت ایفا کند.