کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیمارستان 540 تختخواب شهدای تجریش

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
بلوک 20*10*40 دو جداره اکو
بلوک 20*17.5*49 سه جداره ویژه
مجموع: 350.000  قالب بلوک
آدرس: تهران،میدان تجریش،خیابان شهرداری،مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهدای تجریش