کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه برق جزیره قشم

کارفرما: شرکت مهندسی هدیش پارس
بلوک 20*19*49 دو جداره ویژه
 مجموع: 120.000 قالب بلوک
آدرس:  کیلومتر ۱۸ جاده لافت به قشم