کارشناسان تک سامان پاسخگو شما هستند.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دانشکده پرستاری آجا (ارتش جمهوری اسلامی)

کارفرما: شرکت شمس عمران
بلوک 50*15*20 سه جداره اکو
بلوک 40*10*20 دو جداره اکو
مجموع: 150.000 عدد قالب بلوک
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، روبه به روی خیابان بهار شیراز، خیابان کاج، جنب بیمارستان خانواده ارتش، دانشکداه پرستاری ارتش