معرفی همکاران

آقاي شهرام جلالي

 •  مدير عامل گروه تک سامان هور – داراي تحصيلات کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران
 • دانشجوی DBA  مدیریت تحول دیجیتال در دانشگاه تهران
 • سوابق کاري از سال 1370

 

آقاي سيدمهدي حسيني

 • رئیس هیئت مدیره گروه تک سامان هور – داراي تحصيلات مهندسي معدن
 • سوابق کاري از سال 1378

 

خانم رضوانه پوريايي مقدم

 • مسئول امور اداری و مالی گروه تک سامان هور -داراي تحصيلات کارشناسي
 • سوابق کاري از سال 1388

 

آقاي عليرضا قاجار

 • مدیرفروش گروه تک سامان هور – داراي تحصيلات کارشناسي مديريت بازرگاني
 • سوابق کاري از سال 1382

 

آقای مجتبی مغانی

 • مدیر کارخانه  گروه تک سامان هور – دارای تحصیلات مهندسی صنایع
 • سوابق کاری از سال 1393
 

خانم الهه توحیدی

 • مسئول فروش گروه تک سامان هور – داراي تحصيلات کارشناسي  
 • سوابق کاري از سال 1398

   

خانم مریم حسینی شایق

 • کارشناس بازاریابی گروه تک سامان هور – دارای تحصیلات کارشناسی
 • سوابق کاری از سال 1393

 

خانم مهتاب جهانی

 • نمایندگی فروش تهران گروه تک سامان هور – دارای تحصیلات کارشناسی
 • سوابق کاری از سال 1386

 

آقای میلاد بابایی

 • مسئول کنترل کیفی گروه تک سامان هور – دارای تحصیلات فوق دیپلم
 • سوابق کاری از سال 1393

 

آقای رضا ورکی

 • دایره تحویل کارخانه گروه تک سامان هور – دارای تحصیلات فوق دیپلم
 • سوابق کاری از سال 1375

 

مشاورین :

آقای علی عباسی

 • مشاور امور مالی و مالیاتی – دارای تحصیلات کارشناسی
 • سوابق کاری از سال 1385

آقای دکتر محی الدین محمدی

 • مشاور امور حقوقی – دارای تحصیلات دکترای حقوق
 • سوابق کاری از سال 1394

آقای دکتر مهرداد انوری

 • مشاور امور بازاریابی و فروش – دارای تحصیلات دکترای مدیریت کسب و کار
 • سوابق کاری از سال 1398

آقای فواد محقق

 • مشاور IT و تجارت الکترونیک – دارای تحصیلات کارشناسی
 • سوابق کاری از سال 1395

آقای هوشیار عبداللهی

 • مشاور امور تبلیغاتی -دارای تحصیلات کارشناسی
 • سوابق کاری از سال 1393