بلوک سبک ۲۰-۱۲-۴۹ سه جداره ویژه

محصولات
بلوک ۲۰ ۱۲ ۴۹ سه جداره ویژه از نمای کنار
12 2 2
بلوک ۲۰ ۱۲ ۴۹ سه جداره ویژه از نمای کنار

اگر قیمت بلوک سیمانی که خریداری می کنید برای شما اهمیت دارد، خرید بلوک سه جداره ۲۰-۱۲-۴۹ ویژه می تواند گزینه ای مناسب برای شما باشد. چرا که می توانید ویژگی های مناسب برای اجرای بلوک سبک خود را در دیوارهای داخلی داشته باشید و در عین حال از نظر اقتصادی انتخاب بهتری داشته باشید.

enemad-logo