بلوک ۲۰-۱۹-۴۹ دوجداره ویژه

بلوک ۲۰ ۱۹ ۴۹ دوجداره ویژه از نمای کنار
بلوک ۲۰ ۱۹ ۴۹ دوجداره ویژه از نمای بالا
بلوک ۲۰ ۱۹ ۴۹ دوجداره ویژه از نمای کنار

بلوک ۲۰-۱۹-۴۹ دوجداره ویژه

اگر قیمت بلوک سیمانی که خریداری می کنید برای شما اهمیت دارد، خرید بلوک سیمانی سبک ۲۰-۱۹-۴۹ دو جداره ویژه می تواند گزینه ای مناسب برای شما باشد. چرا که می توانید ویژگی های مناسب برای اجرای بلوک سبک خود را در دیوارهای پیرامونی داشته باشید و در عین حال از نظر اقتصادی انتخاب بهتری داشته باشید.

enemad-logo