بلوک ۲۰-۱۷.۵-۴۹ سه جداره ویژه

محصولات
بلوک ۲۰ ۱۷.۵ ۴۹ سه جداره ویژه از نمای کنار
بلوک ۲۰ ۱۷.۵ ۴۹ سه جداره ویژه از نمای کنار

بلوک ۲۰-۱۷.۵-۴۹ سه جداره ویژه

اگر قیمت بلوک سیمانی که خریداری می کنید برای شما اهمیت دارد، خرید بلوک سیمانی سبک ۲۰-۱۷/۵-۴۹ سه جداره ویژه می تواند گزینه ای مناسب برای شما باشد. چرا که می توانید ویژگی های مناسب برای اجرای بلوک سبک خود را در دیوارهای پیرامونی داشته باشید و در عین حال از نظر اقتصادی انتخاب بهتری داشته باشید.

فهرست
×