بلوک ۲۰-۱۴.۵-۴۹ دو جداره ویژه

محصولات
بلوک ۲۰ ۱۴.۵ ۴۹ دو جداره ویژه از نمای کنار
بلوک ۲۰ ۱۴.۵ ۴۹ دو جداره ویژه از نمای کنار

بلوک ۲۰-۱۴.۵-۴۹ دو جداره ویژه

اگر قیمت بلوک سیمانی که خریداری می کنید برای شما اهمیت دارد، خرید بلوک سبک ۲۰-۱۴.۵-۴۹ دو جداره ویژه می تواند گزینه ای مناسب برای شما باشد. چرا که می توانید ویژگی های مناسب برای اجرای بلوک سبک خود را در دیوارهای پیرامونی داشته باشید و در عین حال از نظر اقتصادی انتخاب بهتری داشته باشید.

فهرست
×