استراتژی شرکت

گروه تک سامان هور جهت نیل به اهداف خود استراتژیهای زیر را سرلوحه فعالیتهای شرکت قرارداده وتلاش می نماید با بهره گیری وجمع بندی نظرات کلیه طرفهای ذینفع اهداف خود را جامه عمل بپوشاند. در این راستا تمرکز فعالیت های بازاریابی براساس منفعت رسانی بیشتر به مشتریان وپاسخ به نیازهای آنان است.

1- تمرکز بر مشتری

  • مشتریان چرخ محرکه هر واحد تولیدی می باشند. بدون وجود مشتری ، سازمان امکان بقا نداشته ولذا لازم است نیاز در حال تغییر مشتریان به طور دوره ای پایش شده واز طریق ارائه محصولات جدید ، این نیازها پاسخ داده شود.
 

2- ارتقاء کیفی

  • کیفیت از نظر مشتری انطباق ادعای فروشنده است با کالائی که تحویل می دهد. این شرکت محوریت فعالیتهای خود را ارتقاء کیفی محصولات قرار داده و در این مسیر تلاش می نماید با ارتقاء سطح کیفی محصولات ، مشتریان را بیش از پیش خشنود سازد.
 

3- نوآوری

  • رمز پایداری هر سازمانی کشف نیازهای پاسخ داده نشده مشتری است. گروه تک سامان هور با جمع آوری نظرات ونیازهای مشتریان تلاش می نماید بهتر از رقبای خویش بتواند نیازهای مشتریان را پاسخ داده ولذا نوآوری در این شرکت جایگاه بسیار مهمی دارد.

4- توسعه پایدار

  • گروه تک سامان هور به توسعه بلند مدت خود می اندیشد . توسعه ای که زیرساخت آن امکانات پیچیده تکنولوژیکی نیست بلکه رضایت مشتری ، خشنودسازی مشتری وتبدیل مشتری به یک شریک تجاری هدف نهایی آن است. در این قالب سود بردن بیشتر مشتری از ناحیه تعامل با این شرکت زیر بنای اصلی توسعه پایدار است .